Informacja

INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW WYPŁAT ŚWIADCZEŃ BĘDĄ PODAWANE TELEFONICZNIE ORAZ
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Informacja

Wypłata świadczeń z dnia 15.03.2020 r.

odbędzie się dnia 17.03.2020 r. od godziny 9:00

do 12:00.

Zasiłki osób, które nie zgłoszą się do godziny 12:00 zostaną wpłacone na depozyt.

Informacja

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ COVID – 19 APELUJEMY DO PAŃSTWA

 O OGRANICZENIE ZAŁATWIANIA  SPRAW  WYMAGAJĄCYCH  OSOBISTEJ OBECNOŚCI W OŚRODKU.

 

WSZELKIE SPRAWY PROSZĘ ZAŁATWIAĆ

 ON-LINE LUB TELEFONICZNIE.

 

- PRACOWNICY SOCJALNI

89 767 80 45 do 49, ps@mopslw.pl

 

- DZIENNY DOM POMOCY

89 767 80 42, ddp@mopslw.pl

 

- DODATKI MIESZKANIOWE

89 767 80 51, dm@mopslw.pl

 

- USŁUGI OPIEKUŃCZE 

89 767 80 50, uo@mopslw.pl

 

- ŚWIADCZENIA RODZINNE

89 767 80 53 do 54, sria@mopslw.pl

 

- NOCLEGOWNIA

89 767 70 21

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW WYPŁAT ŚWIADCZEŃ BĘDĄ PODAWANE TELEFONICZNIE ORAZ
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Informacja

Obiady i posiłki będą zawieszone

od dnia 16.03.2020 r. do odwołania

Informacja pod numerem tel. 89 767 80 42

Informacja

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA, posiedzenia Grup Roboczych zaplanowane na dzień 18.03.2020 r. zostają odwołane.

Sprawy związane z procedurą „Niebieskiej Karty” będą załatwiane telefonicznie.

W przypadku konieczności kontaktu osobistego w powyższej sprawie, proszę o kontakt telefoniczny,
tel. 502-876-086 lub 89 767 80 48.

Obligatoryjnie o kontakt telefoniczny proszę członków Grup Roboczych.

Informacja

PILNE !!!

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, która jest wynikiem zakażenia

KORONAWIRUSEM

apelujemy do mieszkańców naszego miasta o ograniczenie załatwiania spraw

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z czym wiąże się osobista obecność w siedzibie Ośrodka.

W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem socjalnym, czy tez innym pracownikiem MOPS, prosimy o kontakt telefoniczny.

Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie w tym ustalone zostanie, czy kontakt osobisty jest niezbędny.

W przypadku konieczności wizyty w środowisku prosimy o informowanie pracowników o ewentualnym wystąpieniu w rodzinie chorób: grypy, przeziębień, innych chorób zakaźnych.

Do załatwiania spraw w Ośrodku prosimy delegować członków rodziny, którzy nie wykazują oznak chorobowych.

Za powstałe niedogodności przepraszamy, ale są one podyktowane troską o zdrowie społeczne i ograniczenie rozprzestrzeniania się chorobotwórczych zarazków.

Telefony:

Pracownicy socjalni : 89 7678045 do 49

Usługi opiekuńcze: 897678050

Dodatki mieszkaniowe: 89 7678051

Świadczenia rodzinne: 89 7678053 do 54

Informacja

PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Ul. Wyszyńskiego 18A, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wydawanie żywności w marcu 2020 r. nie odbędzie się

Osoby, które nie odebrały żywności w styczniu i lutym będą mogły to zrobić:

27 marca 2020 r. w godz 9:30 – 16:00

(przerwa 13:00 – 13:30)

Następne wydawanie żywności planowane jest 27 i 28 kwietnia.

Informacja

PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Ul. Wyszyńskiego 18A, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wydawanie żywności w lutym 2020 r.

godz. 9:30 – 16:00

(13:00 – 13:30 – przerwa)

w dniach:

17.02.2020 r. (poniedziałek)

i

18.02.2020 r. (wtorek)

Żywność należy odbierać rejonami!

Przy odbiorze żywności należy podać rejon bądź nazwisko pracownika socjalnego!

Żywność należy odbierać osobiście.

Osoby, które dwukrotnie nie odbiorą żywności zostaną skreślone z listy żywności.

Informacja

Informujemy Państwa, że rozpoczynamy realizację Projektu pt. „Usprawnienie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem głównym Projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług. Wszystkie działania nakierowane są na wzmocnienie potencjału instytucji i poprawę obsługi klienta. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2021 r. W ramach projektu planuje się utworzenie stanowiska d/s pierwszego kontaktu, zespołu ds. pracy socjalnej, zespołu ds. usług oraz zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

W związku z wprowadzaniem zmian organizacyjnych przewidujemy pewne utrudnienia, za co przepraszamy naszych Klientów. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany okażą się pozytywne zarówno dla Państwa, jak i dla pracowników ośrodka.

Informacja

PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Ul. Wyszyńskiego 18A, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wydawanie żywności w styczniu 2020 r.

godz. 9:30 – 16:00

(13:00 – 13:30 – przerwa)

w dniach:

27.01.2020 r. (poniedziałek)

i

28.01.2020 r. (wtorek)

Żywność należy odbierać rejonami!

Przy odbiorze żywności należy podać rejon bądź nazwisko pracownika socjalnego!

Żywność należy odbierać osobiście.

Osoby, które dwukrotnie nie odbiorą żywności zostaną skreślone z listy żywności.