Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od lipca 2020 r. realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

>>Więcej informacji<<

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i „Dobry start” – wnioski

Wzory wniosków:  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

lub

na stronie http://mops.lasnet.pl/ w zakładce Świadczenia rodzinne i alimentacyjne –> Druki do świadczeń

Od lipca możesz złożyć elektroniczny wniosek na wyprawkę szkolną oraz inne świadczenia dla rodzin

Od 1 lipca będzie można składać elektroniczne wnioski na kolejny okres świadczeniowy 2020/2021 na wyprawkę szkolną, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zasady przyznawania świadczenia Dobry start, czyli jednorazowego świadczenia na wyprawkę szkolną, nie zmieniły się. 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na każde uczące się w szkole dziecko, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci z niepełnosprawnościami, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie Dobry start nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Nie zmieniły się również zasady przyznawania zasiłku rodzinnego. Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku wynosi 674  zł netto na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł.

W tym roku z uwagi na pandemię, szczególnie zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. To bezpieczny, wygodny i szybki sposób. Wnioski elektronicznie można składać od 1 lipca, a od 1 sierpnia tradycyjnie. W przypadku pytań lub wątpliwości nasi pracownicy chętnie pomogą i doradzą. Z Sekcją Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych można kontaktować się telefonicznie, 89 7678053 i 89 7678054 lub mailowo: sria@mopslw.pl .

Zmiany w funduszu alimentacyjnym

Od nowego okresu świadczeniowego zostanie zwiększone kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym i będzie wynosiło 900 zł na osobę w rodzinie. Została również wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną przyznane także w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego lecz odpowiednio pomniejszone. Świadczenia nie zostaną jednak wypłacone, kiedy wyliczona kwota wsparcia będzie niższa niż 100 zł.

Do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody uzyskane w 2019 roku.

Wynagrodzenie obniżone z powodu koronawirusa ? Możesz mieć prawo do niektórych świadczeń

Obniżone wynagrodzenie rodzica może być traktowane jako utrata dochodu. W efekcie może to spowodować, że rodzice będą mogli uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To rozwiązanie tymczasowe wprowadzone tzw. Tarczą antykryzysową w związku z pandemią koronawirusa. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający obniżenie dochodu z powodu pandemii. Jeżeli łączna kwota dochodu rodziny nie przekroczy ustalonego kryterium, rodzina uzyska dodatkowe wsparcie.

Nie musisz składać nowego wniosku o 500 +

Osoby, które obecnie otrzymują świadczenie wychowawcze nie muszą składać nowego wniosku aby otrzymać 500 zł na dziecko. Świadczenie będzie im wypłacane do 31 maja przyszłego roku, chyba że zmieniła się ich sytuacja rodzinna. O każdej zmianie należy poinformować urząd, który przyznał świadczenie. Rodzice którym urodziło się dziecko mogą dołączyć do programu Rodzina 500 + w każdym momencie.

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/ lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Świadczenie Dobry Start oraz 500 plus dodatkowo za pomocą bankowości elektronicznej.

Wzory wniosków znajdują się m.in. stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja

Informujemy Państwa, że przyjmowanie wniosków o świadczenia z pomocy społecznej oraz dodatki mieszkaniowe przez bezpośredni kontakt z pracownikiem ośrodka odbywa się
wyłącznie w godz. 8:00 – 10:00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa.

Sprawy, które nie wymagają takiego kontaktu prosimy załatwiać telefonicznie lub e-mailem.
Ze względu na pojawienie się przypadku Covid-19 w naszym powiecie, zmuszeni jesteśmy podjąć odpowiednie zabezpieczenia przed zakażeniem.

Informacja

Informujemy, że Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

została przeniesiona z pokoju nr 9 do pomieszczenia otwartego,

w którym przyjmowane są wnioski o świadczenia

z pomocy społecznej oraz o dodatek mieszkaniowy.

Informacja

Obiady i posiłki będą

wydawane od dnia 01.06.2020 r.

w godz.

12:00 – 14:00

 

 

W związku z Zarządzeniem Nr OZ.0122.08.2020.BK Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 16.05.2020 r.

Stawki żywieniowe w Dziennym Domu Pomocy od dnia 01.06.2020 r. wynoszą:
- obiad    -   6,40 zł
- posiłek -   4,50 zł

Informacja

Szczegóły w zakładce przemoc w rodzinie.

Informacja

PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Ul. Wyszyńskiego 18A, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wydawanie żywności w kwietniu 2020 r.

godz. 9:30 – 16:00

(13:00 – 13:30 – przerwa)

w dniach:

27.04.2020 r. (poniedziałek) rejon I i II

28.04.2020 r. (wtorek) rejon IV i V

29.04.2020 r. (środa) rejon VI i VII

30.04.2020 r. (czwartek) rejon VIII

Żywność należy odbierać rejonami!

Mieszkańcy gminy Lidzbark Warmiński odbieraliby żywność w dniach od 4 do 6 maja 2020 r. według wykazu wsi wskazanych przez kierownika GOPS.

INFORMACJA

Lidzbark Warmiński, dnia 10.04.2020 r.

Jeżeli szukasz wsparcia w związku z doznawaną przemocą w rodzinie wszelkie informacje znajdziesz w zakładce „Przemoc w rodzinie”.

Jeżeli chcesz porozmawiać o przemocy w rodzinie lub uzyskać informacje na ten temat.

Zadzwoń:

502 876 086

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim zwraca się z prośbą o wpłacanie opłat za obiady oraz usługi opiekuńcze na konto bankowe:

04 1160 2202 0000 0000 6193 1740