INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM NABORZE NA STANOWISKO PRACY „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Lidzbark Warmiński dnia 15.06.2020 roku

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim informuje, że nabór na stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim nie został rozstrzygnięty. Nie wpłynęła żadna oferta.

Kierownik MOPS

Barbara Krasowska