INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wybrana została:

- Pani EWELINA KONKEL

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wpłynęły trzy oferty z tego dwie spełniały kryteria naboru. Wybrana kandydatka wykazała się odpowiednimi cechami do zatrudnienia na ogłoszonym stanowisku. Posiada wymagane umiejętności, wiedzę oraz predyspozycje do wykonywania pracy. Uzyskała wynik pozytywny.

Lidzbark Warmiński 08.05.2020 r.