Informacja

Informujemy Państwa, że w związku z licznymi zachorowaniami na COVID-19 w naszym mieście, został wprowadzony rotacyjny czas pracy w ośrodku.

Prosimy o sprawdzanie terminów wypłat świadczeń na stronie ośrodka i dostosowanie się do wprowadzonych zmian.

 

Kasa będzie czynna wyłącznie od 10 do 12 w wyznaczonych terminach.

Informacja

Wypłata świadczeń z dnia 30.10.2020 r. odbywać się będzie

dnia 29.10.2020 r. w godzinach 10:00 – 12:00.

Kasa będzie otwarta tylko w tym czasie, dlatego prosimy

o niegromadzenie się przed Ośrodkiem w innych godzinach

oraz zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą.

Informacja

Wypłata świadczeń z dnia 25.10.2020 r. odbywać się będzie

dnia 23.10.2020 r. w godzinach 10:00 – 12:00.

Kasa będzie otwarta tylko w tym czasie, dlatego prosimy

o niegromadzenie się przed Ośrodkiem w innych godzinach

oraz zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą.

Informacja

W dniach 19-23 października 2020 r. w ramach Tygodnia dla Seniora Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżury telefoniczne w godz. 8:00-14:00 zgodnie z harmonogramem.

Informacja

„Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych” informuje, że przelewy bankowe ze wszystkimi świadczeniami wysłane zostaną w dniu 25 września 2020r.

Informacja.

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2020 r. został wprowadzony system otwierania drzwi typu „domofon”. Jest to dodatkowy system komunikacji z pracownikami ośrodka pomocy społecznej.

Prosimy o korzystanie z kolejnego usprawnienia w załatwianiu swoich spraw.

Informacja

Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat za obiady, usługi opiekuńcze i usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy do dnia 10 każdego miesiąca.

Informacja

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w naszym województwie i powiecie z dniem 25.08.2020 r. ogranicza się kontakt osobisty do spraw najpilniejszych.

W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem socjalnym, czy też innym pracownikiem MOPS, prosimy o kontakt telefoniczny.

Telefony:

Pracownicy socjalni : 89 767 80 46-48, ps@mopslw.pl

Punkt przyjmowania wniosków pomocy społecznej: 89 767 80 44

Dodatki mieszkaniowe: 89 767 80 45, dm@mopslw.pl

Świadczenia rodzinne: 89 767 80 53-54, sria@mopslw.pl

Procedura „Niebieskiej Karty” tel. 502-876-086 lub 89 767 80 48.

Noclegownia: 89 767 70 21

Dzienny Dom Pomocy: 89 767 80 42, ddp@mopslw.pl

Usługi opiekuńcze: 89 767 80 50, uo@mopslw.pl

Asystenci rodziny: 89 767 80 52

Od dnia 25.08.2020 r.

obiady i posiłki będą

wydawane w godz.

12:00 – 13:00

 

Informacja

Przypominamy Państwu, że wprowadzony w naszym kraju stan epidemiczny nie został odwołany i zagrożenie związane z koronawirusem nadal istnieje.

Choroba rozprzestrzenia się w województwach, gdzie dotąd mała liczba osób była zakażona. Pojedyncze przypadki zanotowane zostały również w naszym mieście.

W związku z tym, prosimy o rozważenie czy sprawa, którą Państwo chcą załatwić w ośrodku, wymaga bezpośredniego kontaktu z pracownikiem. Wiele spraw można załatwić telefonicznie, e-mailowo, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP, poprzez portal emp@tia lub też skorzystać ze skrzynki podawczej wywieszonej na budynku przy głównym wejściu. Prosimy zatem o korzystanie z tych możliwości.

 W przypadku zachorowania chociażby jednego pracownika, działalność ośrodka zostanie zawieszona nawet na parę tygodni. Wspólnie wykażmy się odpowiedzialnością, aby takiej sytuacji uniknąć.

CHROŃCIE PAŃSTWO SIEBIE, ALE RÓWNIEŻ NAS,

PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.