Informacja

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2019/2020 prosimy Państwa o zgłaszanie się do pracowników socjalnych wraz z dokumentami w celu objęcia dzieci i młodzieży dożywianiem w przedszkolach i szkołach w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pracownicy socjalni przyjmują wnioski do 29 sierpnia 2019 r. w godzinach 7-10 (oprócz środy).

Informacja

OGŁOSZENIE

 

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Programu 2019 PO PŻ mogą od sierpnia 2019 r. zapisywać się na nowe listy do pracownika socjalnego wypełniając przy tym oświadczenie.

 

Kryterium dla osoby samotnej – 1402 zł.

Kryterium na osobę w rodzinie – 1056 zł.

 

Stare listy nie przechodzą na nowy okres!

 

Osoby, które nie zapiszą się na listy żywności i nie wypełnią oświadczenia nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu 2019 PO PŻ.

Informacja

Wypożyczanie rowerów trójkołowych wciąż aktualne.
Więcej informacji

Komunikat

„Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych” przypomina, że od 1 lipca 2019 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, „Dobry start” 300+, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy. Wnioski można składać przez internet (portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS), zaś od 1 sierpnia 2019r. również w formie papierowej w siedzibie Ośrodka.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stronie MOPS w Lidzbarku Warmińskim lub pod numerem telefonu 89 767 80-53, 89 767 80-54.

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Obiady i posiłki będą zawieszone

od 1 lipca do 23 lipca 2019 r.

Osoby, które chcą nadal korzystać z obiadów, posiłków w naszym ośrodku

mogą zgłaszać się już do pracowników socjalnych do dnia 20 lipca 2019 r.

włącznie z wymaganymi dokumentami.

 

Obiady i posiłki będą wydawane

od 24 lipca 2019 r.

 

W związku z Zarządzeniem Nr OZ.0122.12.2019.BK Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11.06.2019 r.

Stawki żywieniowe w Dziennym Domu Pomocy

od dnia 24.07.2019 r. wynoszą:

- obiad - 5,50 zł

- posiłek - 4,00 zł

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych”
w Lidzbarku Warmińskim informuje,
że świadczenia rodzinne, opiekuńcze, alimentacyjne i wychowawcze będą płacone dnia 17.04.2019 r. (środa) przelewami na konta osobiste.
Wypłata świadczeń dla osób pobierających w kasie MOPS w dniu 18.04.2019r. (czwartek).

Informacja

Dnia 19.04.2019 r. (piątek)

 


Ośrodek będzie czynny do godziny 12:00

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim informuje,
że zasiłki stałe będą płacone dnia 18.04.2019 r. (czwartek)
Pozostałe zasiłki z pomocy społecznej będą wypłacane zgodnie z terminami wypłat
podanymi na decyzjach administracyjnych.

Informacja

PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

 

ul. WYSZYŃSKIEGO 18A

LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Wydawanie żywności w kwietniu 2019 r.

godz. 09.30 – 16.00

(13:00 – 13:30 – przerwa)

 

w dniach:
 

24.04.2019 r. (środa)
 

rejony I, II, III, IV
 

25.04.2019 r. (czwartek)

 

rejony V, VI, VII, VIII, IX

 

 

ŻYWNOŚĆ NALEŻY ODBIERAĆ REJONAMI!

 

Przy odbiorze żywności należy podać rejon bądź nazwisko pracownika socjalnego!

 

Żywność należy odbierać osobiście.

 

Osoby, które dwukrotnie nie odbiorą żywności zostaną skreślone
z listy żywności.